Gedurende de schoolloopbaan kijken we, samen met u, naar wat uw kind kan en wil. We halen het beste uit de leerling..

  • De leerlingen starten in fase 1 (klas 1).Klas 1 zal les krijgen in onze nieuwe brugklasvleugel. Deze vleugel staat in directe verbinding met ons hoofdgebouw. In de eerste klas is er een PrO plus klas en een PrO praktijkklas. De PrO plus klas zal les krijgen op VMBO niveau en zal huiswerk krijgen. Aan het einde van het schooljaar zal elke leerling uit de PrO klas een schooladvies krijgen.
  • In de PrO praktijk-klas ligt de nadruk meer op praktijkvakken. Zo is er voor deze leerlingen wekelijks een speciale praktijkdag, waarin de leerlingen vaardigheden leren die noodzakelijk zijn richting arbeid.
  • Deze dag vindt plaats binnen de school in de vorm van praktijklessen, maar ook buiten de school in de vorm van groepsstages en maatschappelijke stages.
  • In fase 2 (klas 2, 3) en fase 3 (klas 4, 5) worden de praktijklessen uitgebreid met interne stages. (horeca, winkelpraktijk, magazijn/repro, receptie, groenonderhoud, autopoetsen, metaalbewerking, zorg & welzijn).
  • Vanaf klas 3 doet uw kind ervaringen op bij een extern stage bedrijf. Zo brengen de leerlingen hun geleerde vaardigheden vanuit school in de praktijk.
  • In fase 3 (klas 4 en 5) kunnen de leerlingen binnen de branches Horeca, Winkel, Zorg, Groen, Magazijn, Techniek branchecertificaten. Ook kunnen onderwijs volgen in de entreeklas. Voorwaarden om hier toegelaten te worden zijn onder andere: minimaal 16 jaar, een positieve stage beoordeling en goede resultaten bij rekenen en Nederlands.
  • De Pro plus klas(sen) lopen van klas 1 t/m 3. De PrO plus sluit aan op de entreeklas of brancheklassen in klas 4 en 5. De PrO praktijkklas(sen) lopen ook van klas 1 t/m3 en sluiten aan op de brancheklassen.
  • Door middel van het behalen van bewijzen, tijdens hun schoolloopbaan, bouwt uw kind aan zijn portfolio.
    Vanaf schooljaar 2016-2017 is het mogelijk om een diploma Praktijkonderwijs te halen op 3 verschillende niveaus. Dit diploma is ontwikkeld door alle praktijkscholen in de regio Rotterdam.