Excellente school

Haal het beste uit jezelf

Op onze scholen leren jongeren vooral door praktijkervaringen op te doen. Dit doen we door theorie te koppelen aan praktische opdrachten en stages. Tegelijkertijd groeit hiermee het inzicht van de leerlingen in de eigen talenten en mogelijkheden. Daarnaast leren we onze leerlingen verschillende vaardigheden om hun zelfredzaamheid en zelfstandigheid te vergroten. Denk aan koken, rekeningen betalen, plannen en samenwerken.

Kleinschalig en persoonlijk

De Accent scholen zijn warme, kleinschalige scholen waar we elkaar kennen. Bij ons krijgen leerlingen niet een standaard lesprogramma. We bieden keuzes om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de talenten en capaciteiten van onze leerlingen. Wij geloven dat iedere leerling iets in zich heeft om trots op te zijn, een talent, en zien het als onze taak om dat naar boven te halen.

Ons motto is ‘haal het beste uit jezelf’. Door de praktijkopdrachten en stages ontdekken leerlingen steeds meer wat ze echt leuk vinden om te doen en waar ze energie van krijgen. Zo raken ze zich bewust van de eigen mogelijkheden en talenten. Dit verhoogt de kans op studiesucces en de kansen op de arbeidsmarkt.

Accent bestaat uit de volgende onderdelen:

Gedurende de schoolloopbaan kijken we, samen met u, naar wat uw kind kan en wil. We halen het beste uit de leerling..

  • De leerlingen starten in fase 1 (klas 1).Klas 1 zal les krijgen in onze nieuwe brugklasvleugel. Deze vleugel staat in directe verbinding met ons hoofdgebouw. In de eerste klas is er een PrO plus klas en een PrO praktijkklas. De PrO plus klas zal les krijgen op VMBO niveau en zal huiswerk krijgen. Aan het einde van het schooljaar zal elke leerling uit de PrO klas een schooladvies krijgen.
  • In de PrO praktijk-klas ligt de nadruk meer op praktijkvakken. Zo is er voor deze leerlingen wekelijks een speciale praktijkdag, waarin de leerlingen vaardigheden leren die noodzakelijk zijn richting arbeid.
  • Deze dag vindt plaats binnen de school in de vorm van praktijklessen, maar ook buiten de school in de vorm van groepsstages en maatschappelijke stages.
  • In fase 2 (klas 2, 3) en fase 3 (klas 4, 5) worden de praktijklessen uitgebreid met interne stages. (horeca, winkelpraktijk, magazijn/repro, receptie, groenonderhoud, autopoetsen, metaalbewerking, zorg & welzijn).
  • Vanaf klas 3 doet uw kind ervaringen op bij een extern stage bedrijf. Zo brengen de leerlingen hun geleerde vaardigheden vanuit school in de praktijk.
  • In fase 3 (klas 4 en 5) kunnen de leerlingen binnen de branches Horeca, Winkel, Zorg, Groen, Magazijn, Techniek branchecertificaten. Ook kunnen onderwijs volgen in de entreeklas. Voorwaarden om hier toegelaten te worden zijn onder andere: minimaal 16 jaar, een positieve stage beoordeling en goede resultaten bij rekenen en Nederlands.
  • De Pro plus klas(sen) lopen van klas 1 t/m 3. De PrO plus sluit aan op de entreeklas of brancheklassen in klas 4 en 5. De PrO praktijkklas(sen) lopen ook van klas 1 t/m3 en sluiten aan op de brancheklassen.
  • Door middel van het behalen van bewijzen, tijdens hun schoolloopbaan, bouwt uw kind aan zijn portfolio.
    Vanaf schooljaar 2016-2017 is het mogelijk om een diploma Praktijkonderwijs te halen op 3 verschillende niveaus. Dit diploma is ontwikkeld door alle praktijkscholen in de regio Rotterdam.